فروش ویژه
در انبار موجود نمی باشد

نخ جراحی مونوکریل ( Monocryl )

نخ جراحی مونوکریل SMI

در انبار موجود نمی باشد

نخ جراحی نایلون ( Nylon )

نخ جراحی نایلون LINX

در انبار موجود نمی باشد

نخ جراحی نایلون ( Nylon )

نخ جراحی نایلون SMI

در انبار موجود نمی باشد

نخ جراحی ویکریل ( VICRIL )

نخ جراحی ویکریل Linx

در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

نخ جراحی ویکریل ( VICRIL )

نخ جراحی ویکریل SMI

در انبار موجود نمی باشد

نخ جراحی ویکریل رپید ( Vicryl Rapide )

نخ جراحی ویکریل رپید LINX

در انبار موجود نمی باشد

نخ جراحی ویکریل رپید ( Vicryl Rapide )

نخ جراحی ویکریل رپید SMI

موجودی ماسک به اتمام رسید متاسفانه سفارش پذیرفته نمیشود