دسته بندی محصولات

جدیدترین محصولات این شاخه

اصل

استپلر پوستی

استپلر پوستی اتیکون

اصل
اصل

استپلر خطی برشی

استپلر خطی NTLC اتیکون

اصل
اصل
فروش ویژه
فروش ویژه
محصول ویژه

باند لیگاتور ( لیگاشور )

باند لیگاتور Speedband Superview Super 7 Boston

فروش ویژه

پانسمان کامفیل ( Comfeel )

بیاتین آلژینات کامفیل

38,000تومان70,000تومان
فروش ویژه

پانسمان کامفیل ( Comfeel )

بیاتین آلژینات نقره کامفیل

67,000تومان115,000تومان
فروش ویژه

پانسمان کامفیل ( Comfeel )

بیاتین چسب دار کامفیل

25,000تومان98,000تومان
فروش ویژه

پانسمان کامفیل ( Comfeel )

بیاتین سوپر

40,000تومان97,000تومان
فروش ویژه

پانسمان کامفیل ( Comfeel )

بیاتین کامفیل

27,000تومان51,000تومان