گوشی دوپاویون نوزاد زنیت مد مدل ZTH 3018

۲۰۰,۰۰۰ تومان

گوشی دوپاویون نوزاد زنیت مد مدل ZTH 3018 دارای 2 پاویون با روی می باشد و به انواع فرکانس های ضعیف صدا بسیار حساس است و یک انتخاب مناسب و هوشمندانه برای پزشکان، پرستاران و افراد دیگر می باشد.

گوشی دوپاویون نوزاد زنیت مد مدل ZTH 3018
گوشی دوپاویون نوزاد زنیت مد مدل ZTH 3018

۲۰۰,۰۰۰ تومان

تعداد