پشتی طبی حرفه ای زیفن بک

۵۹۵,۰۰۰ تومان

پشتی طبی حرفه ای زیفن بک را می‌توان روی انواع صندلی اداری، راحتی، صندلی خودرو، ویلچر و غیره وصل کرد. نصب زیفن بک آسان بوده و به کمک کمربند کشی روی صندلی محکم می‌شود.

پشتی طبی حرفه ای زیفن بک
پشتی طبی حرفه ای زیفن بک