دستگاه بخور سرد و گرم زنیت مد مدل ZTH-HD 5.5

دستگاه بخور سرد و گرم زنیت مد مدل ZTH-HD 5.5 قابلیت استفاده به طور مداوم تا 15 ساعت را دارد و بعد از اتمام آب دستگاه به صورت خودکار خاموش می شود.