ماساژور پا زنیت مد مدل ZTH-400

ماساژور پا زنیت مد مدل ZTH-400 دستگاهی است که حرکات ماهرانه یک درمانگر را به شما عرضه می کند، گرما درمانی خواص بسیار زیادی دارد از جمله کاهش درد های مزمن و بهبود گردش خون که در این دستگاه از تاثیرات آن استفاده شده است.