بخور سرد و گرم دیجیتال 6L مشکی ریموت دار زنیت مد (Zenithmed)

بخور سرد و گرم دیجیتال 6L مشکی ریموت دار زنیت مد (Zenithmed) از قابلیت خاموشی خودکار نیز بهره می برد، بطوریکه با تمام شدن آب، دستگاه به صورت اتوماتیک خاموش خواهد شد.