فشارسنج دیجیتال بازویی زنیت مد (Zenithmed) مدل LD-521

۹۰۰,۰۰۰ تومان

فشارسنج دیجیتال بازویی زنیت مد (Zenithmed) مدل LD-521 برای سنجش فشارخون به صورت اتوماتیک از طریق بازو مناسب می باشد.

فشارسنج دیجیتال بازویی زنیت مد (Zenithmed) مدل LD-521
فشارسنج دیجیتال بازویی زنیت مد (Zenithmed) مدل LD-521

۹۰۰,۰۰۰ تومان

تعداد