پد محافظ استومی وللند (Welland)

پد محافظ استومی وللند (Welland) جهت حفاظت از پوست اطراف استوما از در برابر موارد دفعی بسیار کاربردی بوده و جهت جلوگیری از ایجاد زخم های بستر، التهاب های زخم، رفع سوختگی های درجه 1 و حافظت از زخم ها و عوارض ناشی از تکرار مکرر تعویض کیسه برای افراد استومیت مناسب است.