بالشت طبی هوشمند مدل موج پلاس

۷۴۰,۰۰۰ تومان

لایه رویی بالشت طبی هوشمند مدل موج پلاس از فوم هوشمند (مموری فوم ) ساخته شده، این ماده هنگامی‌ که تحت‌ فشار قرار می‌گیرد، تغییر شکل می‌دهد. با برداشتن فشار، شکل فوم با مقداری تأخیر به حالت اولیه بر می‌گردد.

بالشت طبی هوشمند مدل موج پلاس
بالشت طبی هوشمند مدل موج پلاس

۷۴۰,۰۰۰ تومان