مولاژ ستون فقرات با نقاط عضلات

  • در سمت چپ این مولاژ، نقاط شروع عضلات با رنگ قرمز و نقاط اتصال عضلات با رنگ آبی مشخص شده است.
  • جنس این محصول از PVC است و بر روی پایه قرار گرفته است.