مولاژ نیم تنه 21 قسمتی

  • این مولاژ 85 سانتی متری نیم تنه جزء مولاژهای پیشرفته آموزشی می باشد.
  • این محصول بر اساس آناتومی بدن انسان طراحی شده است.
  • این مدل آناتومی از جنس PVC است.