دستکش جراحی کم پودر Ulma

تماس بگیرید

ویژگی های دستکش جراحی کم پودر Ulma

حداقل پروتئین (کاهش ابتلاء به آلرژی نوع 1)

طراحی آناتومیک (کاهش خستگی انگشتان دست )

دارای سطح Micro-Textured