کفی ویلچر حمام دو تکه

  • طول این کفی چیزی حدود ۴۴ سانتی متر می باشد.
  • این کفی ویلچر متناسب با سایز و ابعاد ویلچر حمام دو تکه طراحی شده است.
  •  ابعاد و اندازه های این کفی استاندارد می باشد.