یخچال آزمایشگاهی +4 درجه/فریزر -30 درجه دو درب (بانک خون/آزمایشگاهی)