ترالی 60×44

  • ابعاد 60×44
  • ارتفاع از زمین 85 سانتی متری
  • استیل 0/6 روکش دار
  • چرخ 10 سانت ترمز دار
  • اسکلت آبکاری شده
  • جوش co2