مولاژ تروما

تماس بگیرید

  • این محصول دارای گواهینامه AHA موسسه قلب آمریکا در سال 2010 و مجوزهای FDA ، CE و ISO است.
  • این مولاژ از جنس PVC می باشد و بر اساس آناتومی بدن انسان ساخته شده است.