مولاژ نیم تنه شفاف اندام های داخلی

تماس بگیرید

  • این مدل آناتومی کاملا شفاف است.
  • این محصول در اندازه 105CM×40CM×20CM ساخته شده است.
  • این مولاژ روی پایه قرار می گیرد و 53 موقعیت را به نمایش می گذارد.