مولاژ نخاع درون مهره

تماس بگیرید

  • در این مولاژ 22 موقعیت مختلف نمایش داده شده است.
  • این مدل آناتومی از جنس PVC است و در ابعاد 18.5×18.5×10 طراحی شده است.