ژلفوم اتیکون ( اسفنج ژلاتینی قابل جذب) Surgifoam

120,000 تومان

ژلفوم اتیکون ( اسفنج ژلاتینی قابل جذب) Surgifoam استریل،قابل استفاده برای توقف خونریزی در سطوح مختلف بدن و می توان همزمان با محلول نمکی (سدیم کلرید) استریل یا ترومبین به کار برده شود.

ژلفوم اتیکون ( اسفنج ژلاتینی قابل جذب) Surgifoam

120,000 تومان