هدلایت جراحی طرح هاین KD

۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان

هدلایت جراحی یا چراغ پیشانی جراحی از دسته چراغ های معاینه و جراحی بوده و کاربرد بسیاری را در مطب ها و کلینک های پزشکی دارا هستند.

هدلایت جراحی
هدلایت جراحی طرح هاین KD

۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان