ویلچر Sunrise Sopur Easylife

تماس بگیرید

ویلچر دستی sunrise supor easylife ، بسیار محکم و مقاوم بوده و در شرایط مختلف سازگاری بسیار بالایی دارد. جنس آن از آلومینیوم می باش

این ویلچردارای دسته های فشاری با قابلیت تنظیم ارتفاع می باشد.