گوشی بزرگسال ABN مدل CARDIOLOGY

گوشی بزرگسال ABN مدل CARDIOLOGY دارای تیوب Y نرم و انعطاف پذیر با فنر داخلی دو لنگه است که باعث می شود رسانایی محصول افزایش یافته و صداها بسیار با کیفیت‌تر به گوش مخابره شوند.