•  این مولاژ ستون فقرات، لگن و استخوان ران را نمایش داده و بخش‌‌‌های مختلف ستون فقرات و لگن مانند مهره‌‌‌های گردن، مهره قفسه سینه، مهره‌‌‌های کمر، استخوان خاجی و کوکسیکس (دنبالچه) در این مدل قابل مشاهده است.
 • جنس این محصول از PVC است و بر روی پایه قرار گرفته است.
 • این مدل در اندازه 90CMx28CMx20CM و وزن 3 کیلوگرم طراحی و تولید شده است.
 • این مدل به صورت خلاصه موارد زیر را نشان می‌دهد:
 • عروق ورتبرال
 • نخاع
 • اعصاب نخاعی
 • سلول‌‌‌های گانگلیونی
 • استخوان قمحدوه
 • گردنی
 • صدری
 • مهره‌‌‌های کمر
 • استخوان خاجی
 • عظم عصعص
 • قسمت‌‌‌های بالایی ایلیوم