•  این مولاژ ستون فقرات، لگن و استخوان ران را نمایش داده و بخش های مختلف ستون فقرات و لگن مانند مهره های گردن، مهره قفسه سینه، مهره های کمر، استخوان خاجی و کوکسیکس (دنبالچه) در این مدل قابل مشاهده است.
 • جنس این محصول از PVC است و بر روی پایه قرار گرفته است.
 • این مدل در اندازه 90CMx28CMx20CM و وزن 3 کیلوگرم طراحی و تولید شده است.
 • این مدل به صورت خلاصه موارد زیر را نشان می دهد:
 • عروق ورتبرال
 • نخاع
 • اعصاب نخاعی
 • سلول های گانگلیونی
 • استخوان قمحدوه
 • گردنی
 • صدری
 • مهره های کمر
 • استخوان خاجی
 • عظم عصعص
 • قسمت های بالایی ایلیوم