نخ جراحی ویکریل رپید SMI

نخ ویکریل رپید SMI یکی از پر مصرف ترین محصولات در زمینه نخ های جراحی است.

نخ ویکریل رپید SMI چند رشته ای پوشش داراست.