نخ جراحی ویکریل PGA SMI

تماس بگیرید

نخ جراحی ویکریل PGA SMI یکی از پرکاربردترین محصولات شرکت بلژیکی SMI AG است.

نخ ویکریل چند رشته ای بافته شده و پوشش دار است.