نخ جراحی استیل وایر SMI

تماس بگیرید

نخ جراحی استیل وایر SMI یکی از محصولات پرکاربرد شرکت SMI AG است.

نخ  STEEL WIREتک رشته ای (مونوفیلامنت) است.