نخ جراحی نایلون SMI

نخ جراحی نایلون SMI یکی از محصولات پر مصرف در زمینه نخ های های جراحی است.

نخ جراحی نایلون  SMI تک رشته ای (مونوفیلامینت) است.