• این مولاژ در اندازه طبیعی جمجمه ساخته شده است که شامل مهره‌‌‌های گردن است.
  • این جمجمه به طور منعطفی بر روی ستون فقرات گردنی سوار شده است. همچنین مغز خلفی، طناب نخاعی، عصب گردنی و سرخرگ‌‌‌های مغزی پشتی را نشان می‌دهد.
  • جنس این محصول از PVC است و بر روی پایه قرار گرفته است.