مولاژ جمجمه با نمایش مغز

  • این محصول از 8 قسمت تشکیل شده است و دارای گواهینامه ISO است.
  • جنس این محصول از PVC نشکن است.