مولاژ پوست سه بعدی

  • این محصول از جنس PVC است و در ابعاد 4×22.5×30 سانتیمتر و وزن 1.9 کیلوگرم طراحی و تولید شده است.
  • این محصول دارای 4 قسمت است و در آن 25 موقعیت مختلف نمایش داده شده است.