همو کلیپس یک بار مصرف Medwork

۱,۰۱۸,۵۱۵ تومان

ویژگی های همو کلیپس جراحی Medwork

  • دارای مکانیسم قفل شونده که باعث ایمنی بیشتر هنگام بسته شدن هموکلیپس می شود.
  • دارای دندانه های منسجم که از لغزش آن جلوگیری می کند
  • این گیره را میتوان بدون تغییر دستگاه به کار برد.
  • در این میان، این شرکت مدل همو کلیپس را بهبود داده و یک کلیپس با دو شاخه ارائه می‌دهد.”کلیپس غریزه” نامیده می‌شود، که در یک زاویه بسیار عریض باز می‌شود، می‌تواند بچرخد و دوباره باز شود.
بررسی کلیپس یک بار مصرف Medwork
همو کلیپس یک بار مصرف Medwork

۱,۰۱۸,۵۱۵ تومان