پانسمان نقره جاذب سیلورمد- Euroderm Silvermed SB

پانسمان نقره جاذب سیلورمد برای درمان زخم ها و جراحت های ذیل کاربرد دارد:

  • زخم های عفونی
  • زخم های خشک
  • سوختگی درجه 1
  • سوختگی های درجه 2
  • زخم های آلوده

جهت استعلام قیمت و موجودی تماس بگیرید !