پانسمان نقره جاذب چسبدار سیلورمد- Euroderm Silvermed

پانسمان نقره جاذب چسبدار سیلورمد برای درمان موارد ذیل کاربرد دارد:

  • زخم های عفونی
  • زخم های خشک
  • سوختگی درجه 1و 2

جهت استعلام قیمت و موجودی تماس بگیرید !