مولاژ سری دندان کامل بزرگسالان

مولاژ سری دندان کامل بزرگسالان محصول کشور چین است و 32 دندان را به نمایش می گذارد. این مولاژ یک مجموعه کامل از ساختار دندان ها است.

موجودی ماسک به اتمام رسید متاسفانه سفارش پذیرفته نمیشود