ترازوی دیجیتال اکیومد (AccuMed) مدل SC9860

۷۹۰,۰۰۰ تومان

دقت اندازه‌گیری ترازوی دیجیتال اکیومد (AccuMed) مدل SC9860 وزن 100 گرم است و این یعنی تغییرات وزن کمتر از 100 گرم را تشخیص نمی‌دهد.

ترازوی دیجیتال اکیومد (AccuMed) مدل SC9860
ترازوی دیجیتال اکیومد (AccuMed) مدل SC9860

۷۹۰,۰۰۰ تومان