گوشی پزشکی خاکستری مدل Duplex-4001-02 ریشتر (Riester)

۱,۵۶۴,۰۰۰ تومان

گوشی پزشکی خاکستری مدل Duplex-4001-02 ریشتر (Riester) با وزن 150 گرم طراحی شده است. قطرهای گیرنده صدای دو طرفه در مدل بزرگسالان 48 و 36 میلی متر و طول گوشی 77 سانتیمتر می باشد.

گوشی پزشکی جدید ریشتر مدل Duplex 4001-02
گوشی پزشکی خاکستری مدل Duplex-4001-02 ریشتر (Riester)

۱,۵۶۴,۰۰۰ تومان

تعداد