گوشی پزشکی خاکستری نوزاد مدل 4051 Duplex neonatal ریشتر (Riester)

گوشی پزشکی خاکستری نوزاد مدل 4051 Duplex neonatal ریشتر (Riester) از مهمترین تجهیزات پزشکی است که توسط پزشک یا پرستار در بیمارستان ها، کلینیک ها و مراکز درمانی مورد استفاده قرار می گیرد و برای سنجش ضربان قلب نوزادان کارایی دارد.