گوشی پزشکی مشکی مدل Duplex-4001-01 ریشتر (Riester)

۱,۵۶۴,۰۰۰ تومان

گوشی پزشکی مشکی مدل Duplex-4001-01 ریشتر (Riester) از مهمترین تجهیزات پزشکی است که توسط پزشک یا پرستار در بیمارستان ها، کلینیک ها و مراکز درمانی مورد استفاده قرار می گیرد و برای سنجش ضربان قلب کارایی دارد.

گوشی پزشکی مشکی مدل Duplex-4001-01 ریشتر (Riester)
گوشی پزشکی مشکی مدل Duplex-4001-01 ریشتر (Riester)

۱,۵۶۴,۰۰۰ تومان

تعداد