گوشی پزشکی خاکستری اطفال ریشتر مدل Duplex Baby 4041 ریشتر (Riester)

۱,۵۰۳,۰۰۰ تومان

 

گوشی پزشکی خاکستری اطفال ریشتر مدل Duplex Baby 4041 ریشتر (Riester) از مهمترین تجهیزات پزشکی است که توسط پزشک یا پرستار در بیمارستان ها، کلینیک ها و مراکز درمانی مورد استفاده قرار می گیرد و برای سنجش ضربان قلب اطفال کارایی دارد.

گوشی پزشکی خاکستری اطفال ریشتر مدل Duplex Baby 4041 ریشتر (Riester)
گوشی پزشکی خاکستری اطفال ریشتر مدل Duplex Baby 4041 ریشتر (Riester)

۱,۵۰۳,۰۰۰ تومان

تعداد