کاف فشارسنج دیجیتال سایز XL زنیت مد (Zenithmed)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

کاف فشارسنج دیجیتال سایز XL زنیت مد (Zenithmed) یکی از اجزاء دستگاه فشارسنج می باشد که دور دست پیچانده شده و متراکم می شود تا شریان درون رگ دست را برای مدت کوتاهی متوقف نماید تا دستگاه بتواند مقدار فشار خون را اندازه گیری نماید.

کاف فشارسنج دیجیتال سایز XL زنیت مد (Zenithmed)
کاف فشارسنج دیجیتال سایز XL زنیت مد (Zenithmed)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

تعداد