کاف تویی رویی فشارسنج بزرگسالان تک شلنگ زنیت مد (Zenithmed)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

کاف تویی رویی فشارسنج بزرگسالان تک شلنگ زنیت مد (Zenithmed) محصولی مناسب برای فشاسنج های عقربه ای تک شلنگ می باشند. لازم به ذکر است که این محصول برای تمامی دستگاه های فشارسنج قابل استفاده نبوده و در هنگام خرید دقت نمایید که با مشخصات دستگاه فشارسنج شما هماهنگی داشته باشد.

کاف تویی رویی فشارسنج بزرگسالان تک شلنگ زنیت مد (Zenithmed)
کاف تویی رویی فشارسنج بزرگسالان تک شلنگ زنیت مد (Zenithmed)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

تعداد