کاف تویی رویی فشارسنج نوزاد دو شلنگ زنیت مد (Zenithmed)

۸۰,۰۰۰ تومان

کاف تویی رویی فشارسنج نوزاد دو شلنگ زنیت مد (Zenithmed) محصول برند زنیت مد است. کاف تویی رویی فشارسنج نوزاد دو شلنگ زنیت مد (Zenithmed) مخصوص فشار سنج های عقربه ای می باشد که نیاز به کاف دوشلنگ برای کار کرد خود دارند. این محصول دارای 2 لوله خروجی هوا می باشد و جنس کاف تویی آن از لاتکس مرغوب می باشد.

کاف تویی رویی فشارسنج نوزاد دو شلنگ زنیت مد (Zenithmed)
کاف تویی رویی فشارسنج نوزاد دو شلنگ زنیت مد (Zenithmed)

۸۰,۰۰۰ تومان

تعداد