پالس اکسیمتر اطفال و نوزاد زنیت مد (Zenithmed) مدل QB

۵۰۰,۰۰۰ تومان

پالس اکسیمتر اطفال و نوزاد زنیت مد (Zenithmed) مدل QB مجهز به سنسور سنجش با کیفیت بسیار بالاست و در نتیجه، دقت اندازه گیری این پالس اکسیمتر به میزان قابل توجهی بالا است.

الس اکسیمتر اطفال و نوزاد زنیت مد (Zenithmed) مدل QB
پالس اکسیمتر اطفال و نوزاد زنیت مد (Zenithmed) مدل QB

۵۰۰,۰۰۰ تومان

تعداد