پالس اکسیمتر چویس مد C2

تماس بگیرید

  • دارای ابعاد طول 54 میلی متر، عرض 32 میلی متر، قطر 34 میلی متر
  • جهت اندازه گیری سطح اشباع اکسیژن خون و ریتم قلبی
  • توانایی نمایش نمودار پالس بر روی نمایشگر
  • قابلیت استفاده در حین جراحی و یا در شرایط اورژانسی