ماسک اطفال Resmed Pixi Cpap با هدگیر

  • ماسک اطفال Resmed Pixi برای کودکان ۲ تا ۷ سال با وزن حداقل ۱۳ کیلوگرم مناسب است‌.
  • طول لوله کوتاه ( بدون در نظر گرفتن حلقه و دستگیره ها): حدودا ۳۶ سانتی متر
  • جنس اتصال ورودی: نایلون
  • جنس سربند ماسک اطفال Resmed Pixi: نایلون/اسپندکس ، پلی یوتران