• این مولاژ استخوان لگن، استخوان خاجی و دنبالچه و 2 مهره کمری را نمایش می دهد.
  • جنس این محصول از PVC است و بر روی پایه قرار گرفته است.