پگ معده کیمبرلی کلارک

تماس بگیرید

  • هزینه کمتر برای جایگزینی لوله و عوارض سلامت
  • تعداد کمتر مراجعه‌کنندگان اتاق اورژانس
  • زمان بیشتر برای مراقبت‌های پیشگیرانه از بیمار
  • کمبود عوارض ناشی از اختلالات تصادفی