دستگاه اکسیژن ساز ZH-J11

اکسیژن ساز ZH-J11 از جمله تجهیزات پزشکی است که کاربرد فراوان آن تنها به بیمارستان ها و محیط های درمانی محدود نمی شود و امکان استفاده از آن در منازل نیز وجود دارد.

  • کارکرد دائمی و 24 ساعته
  • صدای کم
  • وزن کم
  • طراحی ایمن
  • امکان تنظیم خلوص و میزان جریان اکسیژن