ترالی حمل کپسول اکسیژن

  • ترالی حمل کپسول مخصوص حمل کپسول های آهنی 10 لیتری 20 لیتری 40 لیتری
  • از جنس آهن روکش دار و دارای چرخ های مقاوم برای حمل آسان کپسول اکسیژن